Hem > Utställning > Innehåll
Eco-driving tips
Dec 31, 2016

Vi lever utan bil, bilen är en oumbärlig partner i livet. Så, för att skydda miljön och vad vi bör uppmärksamma vid bilkörning? Strategin ger du sammanfattas 10 eco driving tips, drivrutiner bör vara medveten om denna risk.

10 tips för eco-driving

Observera att parkering

Minska fordon

Kontrollera däcktrycket

Med trafikinformation

Ordentlig uppvärmning

Undvik onödig tomgångskörning

Mindre luftkonditionering

Tidig release gasreglage

Försöka minska antalet acceleration och bromsning

Lätt beröring på gaspedalen startar