Hem > Utställning > Innehåll
Det finns ingen anledning att ständigt kontrollera mönstret och traumatiska rift?
Dec 31, 2016

Kommer att resultera i bristande på grund av hennes skador och små sprickor, så om det finns sådana fall, det rekommenderas att byte däck så snart som möjligt.

Huvudsakliga skäl orsakar ärr:

Och hinder på vägen och vägen trottoarkant, objekt kollision

Främmande kropp i sand sten

På grund av otillräckligt däcktryck som orsakas av överdriven böjning och sträckning

Däcktrycket är för högt leder till överbelastning

Främsta orsaken till att producera fina spricka:

På grund av otillräckligt däcktryck som orsakas av överdriven böjning och sträckning

På grund av skador och andra ledande lokala stress-koncentration

Åldrande orsakat av ultraviolett strålning och värme

Lu yan lett till överdriven belastning